Skip links

Privacy policy

Privacyverklaring 24NANNIES

Inhoud

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4. Geautomatiseerde besluitvorming

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

6. Delen van persoonsgegevens met derden

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

24NANNIES, gevestigd aan Schagchelstraat 17 rood, 2011 HW, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.24nannies.nl
Adres: Schagchelstraat 17 rood, 2011 HW, Haarlem
Telefoon: 06 82 14 81 33

Marleen van Doremalen is de Functionaris Gegevensbescherming van 24NANNIES. Zij is te bereiken via marleen@24nannies.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken 24NANNIES verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 24NANNIES slaat informatie op van alle dienstafnemers en dienstverleners waar 24NANNIES mee werkt om haar eigen diensten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 24NANNIES verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– gezondheid

– strafrechtelijk verleden

– burgerservicenummer (BSN)
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 24NANNIES verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– 24NANNIES analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Op basis van de volgende wettelijke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens:

– Toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden

4. Geautomatiseerde besluitvorming 24NANNIES neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 24NANNIES) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 24NANNIES bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor persoonsgegevens van klanten bewaren wij de gegevens tot de klant aangeeft dit te verwijderen of tot wanneer de klant zich uitschrijft bij 24NANNIES. De gegevens van dienstverleners (de nannies) bewaren wij totdat de dienstverlener aangeeft zich te willen uitschrijven of totdat de dienstverlener inactief is. Inactief houdt in dat de dienstverlener 1 jaar geen oppasklussen heeft aangenomen via 24NANNIES.

6. Delen van persoonsgegevens met derden 24NANNIES verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om een samenwerking aan te gaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 24NANNIES gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 24NANNIES gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 24NANNIES en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@24nannies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

24NANNIES wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 24NANNIES neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@24nannies.nl